Văn hóa doanh nghiệp

Bảo hộ lao động được công ty bảo hộ lao động HanKo cung cấp dây đai an toàn Hàn Quốc chất lượng, uy tín giá rẻ nhất ở Hà Nội, mua bán thiết bị đồ bảo hộ an toàn tại tại Hà Nội. TP HCM

Các giá trị mà HANKO đang nỗ lực xây dựng – duy trì – phát triển để Công ty luôn

“Vững bước tới thành công”

1. Xây dựng và phát triển vững chắc nền tảng hoạt động quản trị Công ty thông qua việc từ bước rà soát, xây dựng và ban hành các quy trình, quy định để tổ chức vận hành.

2. Tuyển chọn và sàng lọc đánh giá đội ngũ cán bộ nhân viên để đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý điều hành qua đó có đội ngũ cán bộ quản lý điều hành kế cận và dự phòng.

3. Đào tạo tập huấn cho cán bộ nhân viên nâng cao năng lực nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý điều hành.

anh-cong-ty

4. Thay đổi quan điểm về khách hàng với phương châm phục vụ: “Khách hàng là khách quý; Nhà cung cấp, nhà phân phối là bạn thân”.

5. Trung thực với đồng nghiệp, với cấp trên và với khách hàng; Cam kết và thực hiện đúng về chất lượng, thời gian giao hàng, bảo hành, hỗ trợ khách hàng.

6. Giao tiếp trong nội bộ công ty và với cộng đồng bên ngoài công ty theo các chuẩn mực của Công ty.

7. Các chương trình văn nghệ, thể thao liên tục được tổ chức, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các thành viên trong Công ty.ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

X